You are here

Senarai Pemilik Lesen Kedai Serbaneka (Superstore) Yang Masih Aktif dan Berdaftar Dengan Perbadanan Labuan:

Inilah senarai data pemilik lesen kedai serbaneka (superstore) yang masih aktif dan berdaftar dengan Perbadanan Labuan, termasuk Nama Syarikat, Nama Pemilik, No. Fall, No. Akaun, No. Telefon, Tarikh Lesen Dikeluarkan, Tarikh Perbanarui Lesen, Status, Bangsa, Lokasi Premis, Dikeluarkan Oleh dll.

Nama Syarikat Nama Pemilik Status Bangsa
CHOP AIK GUAN SDN BHD CHOP AIK GUAN SDN BHD AKTIF 50 CINA
THE PLACE CONCEPT THE PLACE CONCEPT SDN BHD AKTIF 00 TIADA BANGSA
THE PLACE CONCEPT THE PLACE CONCEPT SDN BHD AKTIF 1 TIADA BANGSA
THE PLACE CONCEPT THE PLACE CONCEPT SDN BHD AKTIF 2 TIADA BANGSA
YUN KWANG MART CHONG SU FATT AKTIF 50 CINA
MR.POTATOES NG KIAT KEONG AKTIF 50 CINA
EMPORIUM LABUAN SHOPPING MART SUNYALA TRADING SDN BHD AKTIF 00 TIADA BANGSA
PASARAYA THE PLACE THE PLACE CONCEPT SDN BHD AKTIF 1 TIADA BANGSA
SRI LADA MM POINT LEONISA BUELA MERCADO AKTIF 2 TIADA BANGSA
KML MEGA ENTERPRISE GENEVIENE KUAL AKTIF 02 KADAZAN
DIMIKO STORE PHAN HWEE CHIN AKTIF 50 CINA