You are here

Senarai Sekolah Rendah dan Menengah di Negeri Pahang:

Ini adalah senarai sekolah rendah dan menengah di negeri pahang, termasuk PPD, Kod Sekolah, Nama Sekolah, Kategori, Jenis Sekolah, Gred Sekolah, Lokasi, DUN, Parlimen, Koordinat XX, Koordinat YY, Bandar Surat, Alamat Surat, Poskod, Alamat Penuh, Telefon, Fax, Email, Tarikh Tubuh Sekolah, Tahun Tubuh dll.

Nama Sekolah Kod Sekolah Kategori Jenis Sekolah Lokasi
SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA LURAH BILUT CBA0001 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN LEBU CBA0002 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LAYANG CBA0003 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN TUANKU FATIMAH CBA0004 Rendah SK Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA KG. SERTIK CBA0005 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DUA CBA0006 Rendah SK (Asli) Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN KARAK CBA0007 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN JAMBU RIAS CBA0008 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN PELANGAI CBA0009 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PELANGAI CBA0010 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN KG SHAFIE CBA0011 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN JANDA BAIK CBA0013 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) MEMPAGA 1 CBA0015 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) KEMASUL CBA0016 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) MEMPAGA 2 CBA0017 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN LENTANG CBA0018 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PIATU CBA0019 Rendah SK Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) CHEMOMOI CBA0020 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) SG KEMAHAL CBA0021 Rendah SK Luar Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN SULAIMAN CBB0015 Rendah SRK Bandar
SEKOLAH KEBANGSAAN SG MARONG CBB0054 Rendah SRK Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI MUN PAGI CBC0023 Rendah SJK(C) Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI MUN REPAS CBC0024 Rendah SJK(C) Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI MUN CHAMANG CBC0025 Rendah SJK(C) Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KETARI CBC0027 Rendah SJK(C) Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PERTING CBC0028 Rendah SJK(C) Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI DUA CBC0029 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KARAK CBC0030 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TELEMONG CBC0033 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MANCHIS CBC0034 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BUKIT TINGGI CBC0035 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LURAH BILUT CBC0036 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BENTONG CBD0038 Rendah SJK(T) Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SRI TELEMONG CBD0039 Rendah SJK(T) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG RENJOK CBD0040 Rendah SJK(T) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KARAK CBD0041 Rendah SJK(T) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LURAH BILUT CBD0042 Rendah SJK(T) Luar Bandar
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SG PENJURING CBK0026 Rendah SJK(C) Luar Bandar
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG CEA0014 Menengah SMK Bandar
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (LKTP) KG SERTIK CEA0015 Menengah SMK Luar Bandar