You are here

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMOH

Ini adalah maklumat terperinci mengenai ABA0004, termasuk Peringkat, PPD, Kod Sekolah, Nama Sekolah, Alamat, Poskod Surat, Bandar, Negeri, No. telefon, No. faks, Email dll.


Kod Sekolah: ABA0004
Nama Sekolah: SEKOLAH KEBANGSAAN TEMOH
Peringkat: RENDAH
Alamat: KAMPUNG TEMOH STESEN
Poskod Surat: 35350
Bandar: TEMOH
Negeri: PERAK
No. telefon: 054690253
No. faks: 054690263
ABA0004@moe.edu.my