You are here

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MARAK

Ini adalah maklumat terperinci mengenai DBA0009, termasuk Peringkat, PPD, Kod Sekolah, Nama Sekolah, Alamat, Poskod Surat, Bandar, Negeri, No. telefon, No. faks, Email dll.


Kod Sekolah: DBA0009
Nama Sekolah: SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MARAK
Peringkat: RENDAH
PPD: PPD BACHOK
Alamat: KAMPUNG BUKIT MARAK
Poskod Surat: 16030
Bandar: BACHOK
Negeri: KELANTAN
No. telefon: 097655301
No. faks: 097655302
DBA0009@moe.edu.my