You are here

SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG

Ini adalah maklumat terperinci mengenai DBA0011, termasuk Peringkat, PPD, Kod Sekolah, Nama Sekolah, Alamat, Poskod Surat, Bandar, Negeri, No. telefon, No. faks, Email dll.


Kod Sekolah: DBA0011
Nama Sekolah: SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG
Peringkat: RENDAH
PPD: PPD BACHOK
Alamat: KG BUKIT CHENDA, GUNONG
Poskod Surat: 16390
Bandar: BACHOK
Negeri: KELANTAN
No. telefon: 097825221
No. faks: 097825220