You are here

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU PUAN HABSAH

Ini adalah maklumat terperinci mengenai KBA0010, termasuk Peringkat, PPD, Kod Sekolah, Nama Sekolah, Alamat, Poskod Surat, Bandar, Negeri, No. telefon, No. faks, Email dll.


Kod Sekolah: KBA0010
Nama Sekolah: SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU PUAN HABSAH
Peringkat: RENDAH
Alamat: BT 7 JALAN KROH
Poskod Surat: 09100
Bandar: BALING
Negeri: KEDAH
No. telefon: 044704473
No. faks: 044704473
KBA0010@moe.edu.my