You are here

JPWP PUTRAJAYA :

Ini adalah senarai sekolah rendah dan menengah kerajaan yang dikelaskan sebagai JPWP PUTRAJAYA, klik untuk melihat maklumat lanjut.

Peringkat Kod Sekolah Nama Sekolah Negeri
RENDAH WBA2001 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2002 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 8(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2003 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 16(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2004 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2005 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 8(2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2006 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9 (2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2007 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 16 (2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2008 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11 (3) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2009 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 14(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2010 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11(2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2011 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 18(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2012 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 18(2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2013 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 5(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
RENDAH WBA2014 SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 17(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 8(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2002 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2003 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 16(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2004 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2005 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9(2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2006 SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2007 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 14(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2008 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 11(2) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2009 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 18(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WEA2010 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 5(1) WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
MENENGAH WRA2001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA PUTRAJAYA WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA