You are here

PPD BARAM :

Ini adalah senarai sekolah rendah dan menengah kerajaan yang dikelaskan sebagai PPD BARAM, klik untuk melihat maklumat lanjut.

Peringkat Kod Sekolah Nama Sekolah Negeri
RENDAH YBA4301 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG SAIT SARAWAK
RENDAH YBA4303 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG TERAN KANAN SARAWAK
RENDAH YBA4304 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG PELUTAN SARAWAK
RENDAH YBA4306 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG LUTENG SARAWAK
RENDAH YBA4307 SEKOLAH KEBANGSAAN UMA BAWANG SARAWAK
RENDAH YBA4308 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG LAPOK SARAWAK
RENDAH YBA4309 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG KEVOK SARAWAK
RENDAH YBA4310 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU BUNGAN SARAWAK
RENDAH YBA4311 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG JEKITAN SARAWAK
RENDAH YBB4301 SEKOLAH KEBANGSAAN PENGARAH ENTERI SARAWAK
RENDAH YBB4303 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG IKANG SARAWAK
RENDAH YBB4304 SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK NIBONG SARAWAK
RENDAH YBB4305 SEKOLAH KEBANGSAAN POYUT SARAWAK
RENDAH YBB4306 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG TERU SARAWAK
RENDAH YBB4307 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG MOH SARAWAK
RENDAH YBB4308 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG ATON SARAWAK
RENDAH YBB4309 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG PANAI SARAWAK
RENDAH YBB4310 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG LAPUT SARAWAK
RENDAH YBB4311 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG LELLANG SARAWAK
RENDAH YBB4313 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG BEDIAN SARAWAK
RENDAH YBB4314 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG ANAP SARAWAK
RENDAH YBB4315 SEKOLAH KEBANGSAAN LIO MATO SARAWAK
RENDAH YBB4316 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG BEMANG SARAWAK
RENDAH YBB4317 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG JEGAN SARAWAK
RENDAH YBB4319 SEKOLAH KEBANGSAAN LONG ATIP SARAWAK