You are here

PPD KUALA PILAH :

Ini adalah senarai sekolah rendah dan menengah kerajaan yang dikelaskan sebagai PPD KUALA PILAH, klik untuk melihat maklumat lanjut.

Peringkat Kod Sekolah Nama Sekolah Negeri
RENDAH NBA1001 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU BENDOL NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1002 SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN HITAM NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1004 SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN LENGGANG NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1005 SEKOLAH KEBANGSAAN AMPANG TINGGI NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1006 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PARIT NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1007 SEKOLAH KEBANGSAAN TALANG NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1008 SEKOLAH KEBANGSAAN YAMTUAN ANTAH GUNUNG PASIR NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1009 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PILAH NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1010 SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH MELINTANG NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1011 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PILAH NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1012 SEKOLAH KEBANGSAAN SENALING NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1013 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DUA NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1014 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SUNGAI DUA NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1015 SEKOLAH KEBANGSAAN DANGI NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1016 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' INAS NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1017 SEKOLAH KEBANGSAAN INAS NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1018 SEKOLAH KEBANGSAAN UNDANG JOHOL NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1019 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' UNDANG KAMAT NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1020 SEKOLAH KEBANGSAAN NURI NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1021 SEKOLAH KEBANGSAAN SENIBAI NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1022 SEKOLAH KEBANGSAAN KEPIS NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1023 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KEPIS NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1024 SEKOLAH KEBANGSAAN PELANGAI NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1025 SEKOLAH KEBANGSAAN PUSAT JUASSEH NEGERI SEMBILAN
RENDAH NBA1026 SEKOLAH KEBANGSAAN JUASEH TENGAH NEGERI SEMBILAN